พนักงานเคเบิลคอม เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1

เมื่อเช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คุณวิรัตน์ ภูธนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด ได้นำทีมพนักงานทั้งหมด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (Sinopharm) เข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริเวณ ชั้น 1 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (ทีโอทีเดิม) สำนักงานแจ้งวัฒนะ อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.