ตรุษจีนนี้เคเบิลคอมขอให้ลูกค้าทุกๆ ท่าน มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

祝您步步高升

“จู้หนินปู้ปู้เกาเซิง”

ตรุษจีนนี้เคเบิลคอมขอให้ลูกค้าทุกๆ ท่าน มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.