เก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้อาคาร ทรัพย์สิน ชุมชน และประชาชน ของเราได้รับความปลอดภัย
ระบบ #accesscontrol, #ALPR และ #videosurveillance ทำการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างประเมินค่าไม่ได้
เมื่อมันสามารถมานำมาใช้ป้องกันความเสียหาย หรือดำเนินคดีการถูกคุกคามต่างๆ
แล้วข้อมูลอะไรบ้างที่ควรเก็บรวบรวมสำหรับการใช้ชีวิตปกติในทุกๆวัน?

มาดูเรื่องการอนุญาต ที่จะช่วยรักษาสมดุลระหว่าง #privacy และ ความปลอดภัย ได้ในบล็อกของ Genetec ที่นี่: https://bit.ly/3cfBqIb

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.