ความท้าทายด้านความปลอดภัยทางกายภาพของเมืองอัจฉริยะ ในโลกหลังCovid-19

รู้หรือไม่ว่า 55% ของประชากรโลกในวันนี้อาศัยอยู่ในเขตเมือง?
อ้างอิงจากข้อมูลโดยประมาณขององค์การสหประชาชาติ
ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 68% ในปี 2050

อ่านบทความด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับความท้าทาย
ด้าน #PhysicalSecurity ของเมืองอัจฉริยะในโลกหลังโควิด19 ได้ที่นี่
https://bit.ly/3hRYLj8

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.