เฝ้าดูระดับความหนาแน่น ของผู้ใช้บริการในพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่า ตรงตามข้อกำหนดของมาตรการเว้นระยะห่าง

ผู้ค้าปลีก, ร้านอาหาร, และสถานที่สาธารณะจำนวนมาก
กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใหม่ ในวันและสัปดาห์ที่จะมาถึง
โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างที่เข้มงวด เพื่อช่วยองค์กรในการเฝ้าระวังระดับความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนด ซึ่งคู่ค้าของ @Genetec
ได้มีส่วนช่วยในการรวบรวมชุดการใช้งานของ Genetec Occupancy Management

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโซลูชั่นส์ของเราได้ที่นี่
https://bit.ly/3objQbF

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.