มุมมองด้านความปลอดภัยที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

คุณยังใช้งานระบบแบบสลับไปสลับมา ระหว่างระบบรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกัน เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณอยู่หรือไม่?

จะดีกว่าไหมถ้าให้ Security Center รวมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดของคุณ ไว้ในจุดเชื่อมต่อของผู้ปฏิบัติงานในจุดเดียว คุณจึงสามารถมองเห็นสถานการณ์ได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้คุณสามารถเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://bit.ly/36W1Pq4


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.