Day

ธันวาคม 10, 2020

เรายืนหยัดในฐานะ ICT-Infrastructure Solutions Provider ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เราจึงให้บริการจัดหาโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า