3 ระบบหลัก 1 โซลูชั่น

จะใช้เพียงระบบเดียว หรือทั้งหมด Genetec Security Center เลือกได้ตามใจคุณ

ระบบบริหารจัดการภาพบนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (VMS) : เฝ้าระวังเหตุและบริหารจัดการภาพวิดีโอแบบHD อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Security Center Omnicast™

ระบบควบคุมการเข้า-ออก (ACS) : บริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออกและความปลอดภัยของอาคารด้วย Security Center Synergis™

ระบบจดจำป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (ANPR) : จัดระเบียบที่จอดรถ ควบคุมการจราจร และระบุยานพาหนะ ด้วย Security Center AutoVu™

ศึกษาเพิ่มเติม: https://bit.ly/2IUlX4d


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.