กิจกรรมนอกสถานที่ประจำปี 2562 ที่เขาใหญ่

กิจกรรมนอกสถานที่ (Company Outing) ประจำปี 2562 ที่เขาใหญ่

ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ประจำทุก ๆ ปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร ซึ่งในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ไปจัดที่ The Greenery Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เช้าวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันประชุมสรุปแผนงานประจำปี

คืนวันเดียวกันนั้น บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ และได้มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานของทางพนักงาน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.