งานทำบุญบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2562

งานทำบุญบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นประจำทุก ๆ ปี ที่ทาง บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด จะจัดงานทำบุญประจำปีบริษัท
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณวิรัตน์ ภูธนชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเสมียนนารี
ณ บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด และร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีพนักงาน และผู้บริหารเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.