อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน

อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “เคเบิลคอม อาสาทำดี ปลูกป่าชายเลน” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบล คลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

พร้อมทั้งได้เชิญลูกค้าของ บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด มาทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
1. King Power International
2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. Elemac
4. Netpoleon Thailand Co., Ltd.
5. Nippon Express Co., Ltd.
6. โรงพยาบาล ไทยนครินทร์
7. ธนาคารกสิกรไทย
8. ทิพยะประกันชีวิต
9. Humanica

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.