ร่วมงานกับเรา

Sales Engineer

รับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer, Telecom, Electrical Engineering, IT
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้พื้นฐาน และทักษะทางด้าน IT
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
 4. มียานพาหนะของตัวเอง
 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Project Engineer

รับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer, Telecom, Electrical Engineering, IT
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้พื้นฐาน และทักษะทางด้าน IT
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, AutoCad, MS Visio ได้
 4. มียานพาหนะของตัวเอง
 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Customer Service

รับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer, Telecom, Electrical Engineering, IT
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้พื้นฐาน และทักษะทางด้าน IT
 3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, AutoCad, MS Visio ได้
 4. มียานพาหนะของตัวเอง
 5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด
จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ (08.30-18.00 น.)
หรือส่ง Resume มาที่ ladda@cablecom.co.th
ติดต่อสอบถามโทร : (66) 0-2954-4900 ext. 12 คุณลัดดา